Productgroepen

Over ETFI

European Tourism Futures Institute het verkennen van mogelijkheden 'Samen kunnen we de wereld van toerisme inspireren'

Het instituut levert een actieve en inspirerende bijdrage aan de toekomst van het toerisme met behulp van de methodiek scenarioplanning.

Het ETFI schetst een beeld van de toekomst door toekomstscenario’s uit te werken in nauwe samenwerking met de belangrijkste vertegenwoordigers van de industrie, de overheidsinstellingen, onderzoekers en deskundigen uit verschillende branches.

Lees meer over ETFI

Ons team

Agenda
Facebook
@stendenetfi